Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

CONDICIONS GENERALS.
L’adquisició d’aquesta aquesta entrada o invitació representara l’acceptació de les següents condicions:

  1. L’Organització es reserva el dret de *pemitir l’accés al recinte una vegada iniciat l’espectacle.
  2. Una vegada adquirida l’entrada, aquesta no serà canviada ni retornat el seu import.
  3. L’Organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa de l’acte.
  4. Es reserva el dret d’admissió.
  5. L’admissió queda supeditada a disposar d’entrada completa i en bones condicions. El posseïdor d’aquesta perdrà els seus drets en eixir del recinte.
  6. En cas d’anul·lació de l’acte, l’Organització podrà al seu criteri establir una nova data per a la celebració d’aquest, i en aquest cas seria vàlida aquesta mateixa entrada, no podent reclamar la devolució de l’import excepte causa justificada. En el cas de suspendre definitivament l’acte es retornarà l’import pagat en el termini de 15 dies des de la data ressenyada en l’entrada i pel mateix procediment que es realitze la compra.
  7. Si la suspensió es produeix una vegada iniciat l’espectacle per qualsevol causa, l’Organització no tindrà cap obligació d’establir una nova data ni de reintegrar l’import de l’entrada.