Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Responsable del tractament
En compliment amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa l’usuari que les seves dades seran tractades per Buraudio slu, amb CIF B12365102 d’ara endavant EL RESPONSABLE.

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Formulari de contacte
La finalitat del tractament és la d’atendre la seva sol·licitud i de possibilitar la gestió de la relació i contacte amb Vostè.

Una altra finalitat és la d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat, a través del telèfon, correu postal ordinari, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Si l’usuari no marca l’acceptació de la casella corresponent abans de l’enviament de la sol·licitud de consulta, no rebrà comunicacions comercials i d’interès d’aquesta entitat, sense perjudici de ser atesa la seva consulta.

Cessió de les dades
L’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part del RESPONSABLE qui garanteix que les dades recollides no seran cedits a terceres persones ni usats amb una altra fi comercial que no sigui per al qual han estat recaptats i que sempre que anés a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Exactitud i veracitat de les dades
L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informades, exonerant-se al RESPONSABLE de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Mesures de seguretat
EL RESPONSABLE ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs web que podrien emmagatzemar informació sobre els usuaris. EL RESPONSABLE no es fa responsable per la gestió de la informació d’usuari ni per les condicions de protecció de dades i confidencialitat d’altres llocs web.

Canvis en la present Política de Privacitat
EL RESPONSABLE es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la Web després d’aquests canvis implicarà l’acceptació d’aquests.

Termini de supressió de les dades
Es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Drets de l’usuari
Se l’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i, en el seu cas, oposició i portabilitat de les dades, així com la limitació de tractament d’aquests, enviant una sol·licitud acompanyada de document identificatiu a l’adreça: c. L´Escorredor, 58 Baix Dreta, 12530 Borriana, Castelló

Així mateix, se li comunica que té la possibilitat d’exercir el seu dret de presentació d’una reclamació davant una Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, si no obté satisfacció en l’exercici dels seus drets.